Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Kurzy U3V pro AR 2020/21 vypsány

Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS) při Ústřední knihovně UK vypsalo dva nové kurzy pro Univerzitu třetího věku na akademický rok 2020/2021. Oba kurzy jsou jednosemestrální a budou se konat vždy v pondělí od 13:00 v prostorách EDIS (Hotel Krystal – 2. patro, José Martího 407/2, 160 00 Praha 6).

V případě dotazů se obracejte na office@eis.cuni.cz nebo na tel. +420 224 491 341.

Evropská integrace v historických souvislostech

Anotace: Cílem kurzu je podat posluchačům strukturovaný přehled o institucích, fungování a aktuálním vývoji nejen Evropské unie, ale i myšlenky evropské integrace. Cílem bude též zorientovat se v možnosti získávání a využívání elektronických informačních zdrojů a materiálů o činnostech v EU. Pozornost bude věnována i dalším mezinárodním organizacím, jakož i nejnovějším událostem. Nemalá část kurzu bude věnována diskuzi nad současnými výzvami a problémy evropské integrace.

Kurz bude realizován v zimním semestru AR 2020/21. Více informací o programu a přihlašování naleznete ve Studijním informačním systému UK.

Aktivní senior – aktivní občan

Anotace: Cílem tohoto přehledového kurzu je podat komplexní náhled na problematiku politické vědy, politiky a role aktivního občana. Postupně budou představeny stěžejní pojmy, definice a přístupy. Objektem zájmu pak budou zejména volby a volební systémy, stranické systémy a politické ideologie. Nebude opomenuta ani analýza současného českého a evropského politického prostředí. Nemalý prostor bude věnován i diskuzi nad aktuálními tématy.

Kurz bude realizován v letním semestru AR 2020/21. Více informací o programu a přihlašování naleznete ve Studijním informačním systému UK.

 

Aktuality, EDIS, Vzdělávání and tagged , . Post.