Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Petr Urválek

petr.urvalek@ruk.cuni.cz

+420 773 737 933

ÚKUK, José Martího 407/2, Praha 6, 2. patro, č. dveří 226


Hlavní oblasti kompetence:

projektová podpora, veřejné zakázky

Vedlejší oblasti kompetence: 

propagace EIZ, organizace akcí


Aktuálně řešené projekty:

  • propagace EIZ

přednášky v rámci výuky na 2.LF a tvorba propagačních materiálů

další jednorázové přednášky jako např. Juniorská Univerzita Karlova atd.

Spolupráce s: IPSC a Nakladatelství Karolinum

  • přednášky o EIZ v rámci orientačního týdne 

Orientační týden je určen pro studenty prvních ročníků na UK. Tento cyklus přednášek se pravidelně opakuje každý rok a je organizován Informačním, poradenským a sociálním centrem. Za Ústřední knihovnu připravuji v rámci Orientačního týdne již od roku 2009 přednášku o tištěných a elektronických knihovnických informačních zdrojích.

Spolupráce s: IPSC

Termín pravidelné realizace: poslední týden v září každý rok

  • organizace panelu přednášek „Okénko pro komerční sféru“

Také někdy váháte, jedná-li se o komerční sdělení nebo nezávislou přednášku?

Naším cílem je poskytovat nejlepší informační servis, a proto Vám předkládáme přednášky či worshopy pro podporu publikování ve vědě, vyhledávání odborných informací, práci s EIZ apod. transparentně pořádané komerčními subjekty pro rozšíření akademických obzorů v tomto poli.

Přednášky organizuji dle poptávky nebo příležitosti.

Absolvované kurzy, semináře a konference v roce 2015:

Workshop k tvorbě nového sběru statistik V21 27.6.2016 Brno, MU
Workshop k tvorbě nového sběru statistik V21 9.6.2016 Brno, MU
Seminář k novému zákonu o veřejných zakázkách 6.6.2016 Praha, UK
Konference V4, článek a poster 30.5.-1.6.2016 Brno, MZK
Konference Inforum 24.-25.5. 2016 Praha, VŠE
Bibliotheca academica 2015 13.-14.10. 2015 Ostrava, VŠB-TUO
Science Talks 30. 4. 2015 Praha, MKP a NTK
školení veřejných zakázek březen 2015 Praha, Otidea, a.s.