Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Evropská unie – cesta k Unii

Motto Evropské unie: „Jednota v rozmanitosti“

 

Evropská unie se zakládá na těchto smlouvách:

 • Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) – 18. dubna 1951, Paříž

 • Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) – 25. března 1957, Řím

 • Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) – podepsaná společně se Smlouvou o EHS

 • Smlouva o Evropské unii (EU), 7. února 1992, Maastricht

 • Lisabonská smlouva – vstoupila v platnost 1. prosince 2009

 

www.europa.eu

 

Smlouvy jsou základem všeho, co Unie dělá.  Prostřednictvím zvláštní konference vlád jednotlivých států EU („mezivládní konference“) lze  Smlouvy pozměňovat s cílem reformovat instituce EU, svěřit nové oblasti odpovědnosti. Výsledkem nejdůležitějších mezivládních konferencí jsou:

 • Jednotný evropský akt (JEA) z února 1986 změnil Smlouvu o EHS a umožnil dokončení jednotného trhu

 • Amsterodamská smlouva z října 1997 (platnost od 1.5.1999) rozšířila sdílenou suverenitu na více oblastí – oblast lidských práv, zavedla užší  spolupráci v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti

 • Smlouva z Nice z února 2001 (platnost od 1.2.2003) pozměnila ostatní smlouvy a zefektivnila systém rozhodování v Unii s ohledem na účinné fungování EU i po dalším rozšíření

 • předloha ústavní smlouvy z října 2004 – nevstoupila v platnost, protože nebyla ratifikována všemi členskými státy Unie

 • Lisabonská smlouva po ratifikaci zavedla zjednodušené pracovní postupy a pravidla hlasování. V souladu s Listinou zajistila naše základní práva a umožnila, aby EU promlouvala jednotně o globálních otázkách. Česká republika Lisabonskou smlouvu ratifikovala jako poslední členská země Evropské unie dne 13.11.2009.

 

Přehled smluv

 

„Maastrichtský chrám“ tzv.Pilíře EU

 1. pilíř – orgány, instituce EU,oblast působnosti Společenství, právní akty,   nařízení, směrnice, rozhodnutí ( většina oblastí společné politiky)

 2. pilíř – společná zahraniční a bezpečnostní politika, lidská práva, demokracie, právní stát, mír;společný postoj, společné akce

 3. pilíř – policejní a soudní spolupráce v trestních záležitostech,společný postoj, společná opatření, Europol, mezinárodní smlouvy

 

http://europa.eu/pol/index_cs.htm

 

Na počest tzv. Schumanovy deklarace z 9.5.1950, která je obecně považována za ideový základ pozdějších Společenství a Evropské unie, je 9. květen vyhlášen za Den Evropy.   

 

Statistiky z Evropské unie

The EU Open Data Portal