Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

EUR–Lex Legislativa Evropské unie

 

EUR – Lex je portál, který poskytuje přímý bezplatný přístup k právu EU. Umožňuje i vyhledávání vnitrostátních prováděcích předpisů podle čísla dokumentu. Najdeme zde i sbírku smluv, mezinárodní předpisy návrhy.

  • Informace o EUR-Lex
  • Úřední věstník
  • Summaries of EU legislation – shrnutí právních předpisů.
  • Vyhledávání právních předpisů EU
  • Legislativní postupy – databáze interinstitucionálních postupů při sledování rozhodovacích procesů mezi Komisí a ostatními orgány
  • ISAP – informační systém aproximace práva; česká databáze překladů legislativy EU do češtiny
  • SOLVIT – network vytvořený Komisí a členskými státy EU k řešení problémů solventnosti jak v individuální – občanské oblasti, tak i obchodní jako výsledek kontroly aplikace mezinárodního obchodního práva.
  • Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci
  • Úřad evropského veřejného žalobce (schéma fungování úřadu) – nezávislý úřad veřejné žaloby Evropské unie s pravomocí vyšetřovat, stíhat a předvádět před soud pachatele trestných činů ohrožujících rozpočet EU, jako jsou podvody, korupce nebo závažné přeshraniční podvody v oblasti DPH. V současné době se Úřadu evropského veřejného žalobce účastní 22 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Dále viz: Ustanovení čl. 86 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
  • Europol

 

Portál e-Justice

Portál e-Justice – portál evropské e-Justice

Institut evropského práva

 

REFIT

Regulatory Fitness and Performance – program Evropské komise pro účelnost a účinnost právních předpisů.

 

Další zdroje

N-Lex, portál pro jednotný přístup k vnitrostátnímu právu