Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

ČR a EU

Stručný průvodce informačními a poradenskými sítěmi

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii. Stálé zastoupení sídlí poblíž centra města, v docházkové vzdálenosti od Evropského parlamentu (5 minut) a sídla Rady a Evropské komise na Schumanově náměstí (15 minut). 15, rue Caroly, 1050 – Ixelles Bruxelles, Belgium. Tel.: +32 2 2139 111, fax: +32 2 2139 185, e-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz.

Evropská komise i jednotlivé členské země věnují pozornost potřebě i zájmu občanů Unie v jejich orientaci v evropských záležitostech. Informační a poradenské sítě přibližují EU všem, kdo má zájem o dění v Unii.

Oficiální internetové stránky Evropské unie

Hlavní rozcestník základních i aktuálních informací o EU

Evropský datový portál (European Data Portal)

 

eLearningový program Evropského datového portálu

 

Portál veřejně přístupných dat EU (EU Open Data Portal)

 

Euroskop.cz

Portál o Evropské unii

Zastoupení Evropské komise v České republice

 

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

 

Europe Direct

Regionální informační střediska o EU

Vaše Evropa

 

INFORM

Informační síť o strukturálních fondech EU

EURODESK

Informační síť pro mládež

EURYDICE

Informační síť o vzdělávání v Evropě

Profesní databáze

Uznávání odborných kvalifikací

Program EU Culture

Program Kultura

GREEN SPIDER NETWORK

Síť pracovníků informujících o životním prostředí

NICER

7. Rámcový program

ESCA

Vědecká síť pro studium evropské integrace

EURES

Poradenská síť pro pracovní uplatnění

EEN

Poradenská síť pro podnikatele

EUROGUIDANCE

Síť pro podporu poradenství a mobility

PLOTEUS.NET

Informační portál příležitostí ve vzdělávání ve 30 zemích Evropy

CEDEFOP

Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy

REFERNET

Síť informací o odborném vzdělávání

EURAXESS

Centra pro poradenství a pomoc zahraničním výzkumníkům

EUROPASS

Poradenská a koordinační centra pro transparentnost kvalifikací

SOLVIT

Síť pro právní ochrany v oblasti vnitřního trhu

ECC-Net  

Síť evropských spotřebitelských center

AFCOS

Síť pro boj proti podvodům

Asociace Evropské hodnoty

Asociace Evropské hodnoty je nevládní neziskovou pro- evropskou výzkumnou a vzdělávací organizací –think and action tank

Portál veřejně přístupných dat EU

Evropský portál veřejně přístupných dat je centralizované úložiště dat, jež produkují evropské instituce a další subjekty EU a jejichž objem neustále narůstá.