Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Členové Evropské komise (2014-2019)

 • Jean-Claude Juncker: President of the European Commission. / Předseda Komise.
 • Frans Timmermans: Better Regulation, Interinstitutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights / První místopředseda. Zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listina základních práv.
 • Federica Mogherini: High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President of the Commission. / Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise.
 • Kristalina Georgieva: Budget & Human Resources. / Místopředsedkyně. Rozpočet a lidské zdroje.
 • Andrus Ansip: Digital Single Market. / Místopředseda. Jednotný digitální trh.
 • Maroš Šefčovič: Energy Union. / Místopředseda. Energetická unie.
 • Valdis Dombrovskis: Euro & Social Dialogue. / Místopředseda. Euro a sociální dialog.
 • Jyrki Katainen: Jobs, Growth, Investment and Competitiveness. / Místopředseda. Pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.
 • Mariva Gabrielová: Digital Economy & Society. / Komisařka. Digitální ekonomika a společnost.
 • Johannes Hahn: European Neighbourhood Policy & Enlargement Negotiations. / Komisař. Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření.
 • Cecilia Malmström: Trade. / Komisařka. Obchod.
 • Neven Mimica: International Cooperation & Development. / Komisař. Mezinárodní spolupráce a rozvoj.
 • Miguel Arias Cañete: Climate Action & Energy. / Komisař. Opatření v oblasti klimatu a energetika.
 • Karmenu Vella: Environment, Maritime Affairs and Fisheries. / Komisař. Životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.
 • Vytenis Andriukaitis: Health & Food Safety./ Komisař. Zdraví a bezpečnost potravin.
 • Dimitris Avramopoulos: Migration, Home Affairs and Citizenship. / Komisař. Migrace, vnitřní věci a občanství.
 • Marianne Thyssen: Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility. / Komisařka. Zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilita.
 • Pierre Moscovici: Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs. / Komisař. Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla.
 • Christos Stylianides: Humanitarian Aid & Crisis Management. / Komisař. Humanitární pomoc a řešení krizí.
 • Phil Hogan: Agriculture & Rural Development. / Komisař. Zemědělství a rozvoj venkova.
 • Jonathan Hill: Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. / Komisař. Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů.
 • Violeta Bulc: Transport. / Komisařka. Doprava.
 • Elżbieta Bieńkowska: Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. / Komisařka. Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.
 • Věra Jourová: Justice, Consumers and Gender Equality. / Komisařka. Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost mužů a žen.
 • Tibor Navracsics: Education, Culture, Youth and Sport./ Komisař. Vzdělání, kultura, mládež a sport.
 • Corina Creţu: Regional Policy. / Komisařka. Regionální politika.
 • Margrethe Vestager: Competition. / Komisařka. Hospodářská soutěž.
 • Carlos Moedas: Research, Science and Innovation./ Komisař. Výzkum, věda a inovace.

 

Generální ředitelství

Jmenovaným členům Komise se neformálně říká „komisař“. Nová Komise je jmenována každých pět let, do šesti měsíců po volbách do Evropského parlamentu. Novou Komisi schvaluje Parlament a Evropskému parlamentu je také Komise politicky odpovědná. Komise se zúčastňuje všech zasedání Parlamentu, před kterým vysvětluje a obhajuje svoji politiku. Zaměstnanci jsou rozděleni do oddělení, známá jako generální ředitelství. Každé GŘ je odpovědné za určitou oblast politiky a je řízeno generálním ředitelem, který podléhá jednomu z komisařů. Celkovou koordinaci provádí generální sekretariát, který také řídí týdenní schůze Komise. V čele generálního sekretariátu stojí generální tajemník, který přímo podléhá předsedovi komise.

Přehled generálních ředitelství:

Přehled všech generální ředitelství a dalších útvarů a agentur.