Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Den pro Mosul

Od října bude spuštěna sbírka na pomoc univerzitní knihovně v Mosulu: Jedna z nejvýznamnějších knihoven v oblasti s více než milionem dokumentů byla v letech 2014–2016 téměř zcela zničena tzv. Islámským státem. Spáleny nebo ztraceny byly takřka veškeré knihovní fondy i vybavení budovy. Nebývale systematickému ničení knih neunikly unikátní a cenné rukopisy či staré tisky, ani běžná odborná literatura, nezbytná pro vědeckou činnost a univerzitní studium. Fungující univerzitní knihovna je nutnou podmínkou ke studiu, výuce a vědeckému bádání. Rozhodli jsme se tedy pomoci – jako knihovníci knihovníkům, studenti studentům, pedagogové svým kolegům, jako lidé lidem. Sbírka bude podpořena akcí Den pro Mosul, který se uskuteční 2. listopadu 2017Kampusu Hybernská. Na místě bude instalována výstava, budou probíhat venkovní i vnitřní videoprojekce, benefiční prodej jídla a pití i prezentace studentských spolků a večer bude zakončen koncertem. Na akci jsou srdečně zváni knihovníci, studenti a široká veřejnost se zájmem o četbu. Právě kvůli benefičnímu prodeji jídla – tedy nabízení jídla zdarma s možností strávníků přispět do kasičky – vás oslovujeme. Budou péct jak studenti ze studentských spolků, tak i knihovníci. Za knihovníky toto pečení (nebo vybírání napečeného) organizuje Monika Vašatová (monika.vasatova@ff.cuni.cz) a Stanislava Eisnerová (stanislava.eisnerova@ff.cuni.cz), za studenty organizuje pan Kajetán Holeček (kajetan.holecek@gmail.com). Pokud byste chtěli něco upéct a přispět tak k akci, bylo by to skvělé a bylo by to krásné gesto. Rádi bychom tyto koláče a buchty označili cedulkami v duchu „knihovníci knihovníkům“ – tedy v souladu s podnázvem sbírky. Pokud byste chtěli, oslovte prosím uvedené organizátory, vše s vámi domluví. Zároveň, pokud akci myšlenkově nebo i jinak podporujete, rádi vás zařadíme do seznamu partnerů (http://pomozmeknihovne.ff.cuni.cz/index.php/partneri/ ), v takovém případě napište prosím na email: klara.rosslerova@ff.cuni.cz a ideálně pošlete i logo (není podmínkou).  
Aktuality. Post.