Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Pro studenty

book2

UKAŽ – vyhledávací služba UK pro vyhledávání ve většině informačních zdrojů na UK (stránky k UKAŽ)

eCUNI  – webová knihovna UK (podobné knihovny na eMUNI či eUPOL)

Přístup do katalogu UK – vyhledávání ve fondech knihoven

Přístup k informačním zdrojům UK – portál elektronických zdrojů – odkazy na placené i volně dostupné odborné zdroje

Přístup k e-learningovým nástrojům UK – Moodle a další systémy

Repozitář UK – digitální sbírky UK, pro studenty zajímavý zejména projekt ePrezenčka

Elektronické verze kvalifikačních prací UK – bakalářské, diplomové, rigorózní a disertačních prací

MEFANET – spolupráce lékařských fakult ČR a SR v oblasti tvorby a zpřístupňování elektronických výukových materiálů

Výuka, semináře –  výuka na 2.lf

Průkazy UK – seznam výdejních center

Informační poradenské a sociální centrum – poradenství, služby

Ústav výpočetní techniky – kontaktujte při technických problémech