Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Vyplňte nám dotazník k potřebám vědců UK v oblasti open access

Sběr dat byl ukončen. Děkujeme všem respondentům, kteří nám dotazník vyplnili. Shrnutí získaných informací bude v průběhu následujících měsíců publikováno na stránkách Centra pro podporu open science.


Centrum pro podporu open science si klade za cíl strategicky rozvíjet agendu publikačního modelu otevřeného přístupu (ang. open access, OA) a tím přiblížit Univerzitu Karlovu dobré praxi významných světových univerzit. Aby aktivity Centra odrážely skutečné potřeby našich vědců, byl připraven dotazník potřeb vědecké komunity v oblasti open access na UK. Jeho účelem je nejen posbírat zpětnou vazbu a popsat publikační chování autorů, ale také zjistit, jaké oblasti agendy open access jsou pro ně klíčové.  

Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k rozvoji a implementaci nástrojů podpory otevřeného přístupu k vědeckým informacím (ang. open access, OA) na Univerzitě Karlově. 

Chci vyplnit dotazník OA potřeb vědecké komunity UK

Sběr dat bude probíhat do 14. července 2020.

Data získaná z dotazníku budou využita pro interní analýzu aktuální situace v oblasti open access na UK a pomohou přiblížit činnosti Centra pro podporu open science opravdovým potřebám vědců Univerzity Karlovy. Dotazník je anonymní a získané údaje nebudou spojeny s konkrétní osobou.  

Bližší informace o otevřeném přístupu naleznete na stránkách Centra pro podporu open science.

Dotazy, podněty a připomínky jsou vítány na openaccess@cuni.cz. 

Aktuality, Open science | Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyplňte nám dotazník k potřebám vědců UK v oblasti open access |

Režim v knihovnách Univerzity Karlovy od 20. 4. 2020

Dle vládou vydaného harmonogramu uvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií se od 20. 4. 2020 opět zpřístupní v omezeném režimu knihovny UK. Konkrétní organizace práce knihoven podléhá rozhodnutí vedení dané fakulty/součásti. Bližší informace o podmínkách poskytování služeb naleznete na stránkách jednotlivých knihoven UK.

Ústřední knihovna doporučuje otevření knihoven UK pro vracení a půjčování knih ve zkráceném režimu. Student, který má v knihovnách UK vyrovnané závazky, si může rezervovat knihy předem prostřednictvím Centrálního katalogu UK. Jakmile pro něj budou knihy připraveny, bude vyzván e-mailem, aby si je v konkrétním termínu vyzvedl. Knihovny UK tak mohou regulovat počet studentů ve svých prostorách. Rezervace z řad veřejnosti nebudou v současné době akceptovány. Studenti, kteří mají neuhrazené poplatky, mohou vyrovnat – ve většině knihoven – závazky bankovním převodem. Díky jednotné registraci uživatelů knihoven UK si může student objednat publikace v libovolné knihovně UK.
Dne 15. 4. 2020 byla tato doporučení ÚK projednána s vedoucími pracovníky knihoven UK a nyní jsou připravovány podmínky pro realizaci omezeného provozu. Menší knihovny UK zavedou minimálně výpůjční služby na základě individuálních žádostí uživatelů.

Nadále platí, že byly všem uživatelům v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 15. května 2020 včetně. V době od 11. března do 15. května 2020 nebude nabíhat zpozdné.

Všechny knihovny UK dále také poskytují online referenční služby, radí a pomáhají s vyhledáváním odborné literatury a na některých fakultách/součástech jsou zapojené do podpory e-learningu.

Přehled knihoven UK, včetně odkazů na webové stránky, jsou k dispozici na webu Ústřední knihovny. Obecné dotazy lze směřovat na e-mailovou adresu ukn@ruk.cuni.cz.

Interní doporučení knihovnám UK

Pro manipulaci s knihami, které byly vráceny v době stavu nouze, je nutné vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, základem je čistá rouška a jednorázové rukavice, knihovníci by se neměli během této práce dotýkat obličeje. Knihovník provede pouze nutnou evidenci vrácení a kniha je uložena do regálu. Po ukončení manipulace s knihami, stejně jako v průběhu jiné práce, je nutné si řádně umýt ruce. Ochranné pomůcky je třeba sundávat tak, aby nedošlo ke kontaktu s exponovanou stranou, jednorázové pomůcky nepoužívat dvakrát a hodit je bezpečně do koše. Zaměstnanci by měli pravidelně dezinfikovat povrchy, jako jsou stolní desky, kliky a klávesnice PC desinfekcí na bázi alkoholu. Místnosti, kde dochází k manipulaci s knihami, by měly být pravidelně a vydatně větrány.​​ Knihy není nutné desinfikovat.

Aktuality | Tagged | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Režim v knihovnách Univerzity Karlovy od 20. 4. 2020 |

Evropská komise radí v boji proti dezinformacím

Ohledně zdraví se šíří nespočet zavádějících a nepravdivých informací a onemocnění COVID-19 není výjimkou. Je proto důležité, abyste aktuální informace o koronavirové nákaze čerpali ze spolehlivých zdrojů.

Jak rozeznat fakta od smyšlenek, radí mj. Evropská komise.

EDIS | Tagged , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropská komise radí v boji proti dezinformacím |

Vydavatelé nabízí bezplatný přístup k publikacím o COVID-19

Vzhledem k vypuknutí celosvětové pandemie umožnila řada vydavatelů (dočasný) bezplatný přístup k publikacím o koronaviru SARS-CoV-2, jím způsobené nemoci COVID-19 a k dalším tématům úzce souvisejícím s aktuální situací. Zdroje uvedené na této stránce jsou přístupné komukoliv (není nutné být ve vztahu k Univerzitě Karlově), není-li explicitně uvedeno jinak.

AIP Publishing nabízí přístup k článkům o infekčních nemocech, epidemiích, komputační epidemiologii a pandemiích.

BMJ nabízí velké množství obsahu různého formátu.

Clarivate Analytics nabízí nejen články, ale i možnost bezplatného přístupu pro jednotlivce do farmakologických databází.

Cambridge University Press zpřístupnil svou Coronavirus Free Access Collection (v rámci kolekce Cambridge Core jsou uživatelům z UK zpřístupněny další zdroje).

EBSCO zpřístupňuje nejen obsah medicínské povahy, ale i rady, jak se se současnou situací vyrovnat.

Elsevier provozuje Novel Coronavirus Information Center, kde jsou informace jak pro výzkumníky, tak pro osoby zasažené infekcí.

Euromonitor International se na svém portálu zabývá ekonomickými dopady, které bude současná situace mít.

IOP Publishing dočasně zpřístupňuje všechny relevantní články, včetně možnosti jejich využití a analyzování.

JoVE zpřístupňuje videa s postupy laboratorní práce.

Karger nabízí sice menší objem publikací, za to jsou všechny velmi komplexní.

The Lancet provozuje COVID-19 Resource Centre s informacemi zaměřenými na infekční choroby.

Lippincott NursingCenter zpřístupnil množství obsahu různého formátu, se zaměřením především na ošetřovatelský personál. Své si najde i laická veřejnost.

McGraw-Hill provozuje AccessMedicine COVID-19 Central, kde najdete nejen publikace, ale i praktické rady.

NEJM zpřístupnil odborné publikace, ale i komentáře a rozhovory s osobnostmi, které mají k tématu, co říct.

Ovid nabízí velké množství obsahu různého formátu (databáze GIDEON je přístupná pro uživatele z UK).

Oxford University Press nabízí publikace k aktuálnímu tématu, ale i články, publikace a příspěvky o infekčních chorobách obecně.

PressReader nabízí COVID-19 News – každodenní zprávy o COVID-19 z důvěryhodných zdrojů z celého světa.

SAGE Publishing nabízí bezplatný přístup k odborným článkům z oblasti lékařství, sociálních a behaviorálních věd.

Springer Nature zpřístupňuje články především medicínské povahy.

Taylor & Francis na svém webu zpřístupňuje články, kapitoly z knih a relevantní informace.

Thieme nabízí informace pro specialisty ve zdravotnictví.

UpToDate nabízí informace o koronavirech i přímo o nemoci COVID-19.

Wiley zpřístupňuje široké spektrum informací různého formátu jak o viru SARS-CoV-2, tak o epidemiích a infekčních chorobách.

Další zdroje naleznete např. zde nebo ve sdílené tabulce mezinárodní asociace ICOLC.

Aktuality, E-zdroje | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vydavatelé nabízí bezplatný přístup k publikacím o COVID-19 |

Bookport, InSimu Patient, Kramerius VŠ a další trialy

S ohledem na aktuální krizovou situaci řada producentů odborných informačních zdrojů a aplikací poskytla univerzitám dočasný přístup ke svým produktům.

DŮLEŽITÉ: Nabídku dostupných trialů postupně aktualizujeme na našem Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (zkráceně PEZ) v sekci Zkušební přístupy.

Níže uvádíme vybrané zkušební přístupy.

Bookport

Uživatelé všech fakult Univerzity Karlovy mohou až do 30. dubna 2020 využít dočasného přístupu k celé kolekci Bookport. Online knihovna vám umožní číst tisíce titulů od českých nakladatelů jako je Nakladatelský dům GRADA, Nakladatelství Portál, Galén, Nakladatelství Jota a dalších. V nabídce je jak odborná literatura, tak beletrie.

Přístup: viz záznam PEZ

O platformě Bookport:

  • Bookport nabízí aktuálně více než 5 200 titulů od více než desítky českých nakladatelů.
  • Knihy je možné číst on-line v prohlížeči, ale především off-line v mobilních aplikací pro Android a iOS (mobily, tablety a vybrané novější čtečky se systémem Android).
  • Uživatel se jednoduše přihlásí prostřednictvím EduID, po přihlášení skrze UK mu bude automaticky přiřazen přístup ke čtení.
  • Uživatel může vkládat do textu vyznačení textů, poznámky, vyhledávat v knize, vyhledávat fulltextově v samotných textech celé databáze apod.
  • Uživatel může mít současně až 6 titulů stažených ke čtení off-line v aplikaci. Tituly lze kdykoliv odstranit a nahradit jinými.
  • Uživatel může mít až 3 zařízení (může kdykoliv odstranit a nahradit – např. v případě ztráty zařízení).
  • Aplikace si pamatuje, kde uživatel skončil a synchronizuje pozici v knize napříč zařízeními (v případě připojení k internetu).
  • Stažené knihy pro off-line může mít uživatel v knihovně bez omezení, respektive do konce platnosti přístupu.

InSimu Patient

Studenti Univerzity Karlovy mohou do 11. dubna 2020 využít dočasný bezplatný přístup k Premium verzi mobilní aplikace InSimu Patient, která uživatelům umožňuje interaktivně testovat diagnostiku pacientů.

Mobilní aplikace je dostupná v App store i Google Play. Pro získání přístupu k Premium verzi postupujte dle pokynů po přihlášení zde z PEZ (viz níže).

Přístup: viz záznam PEZ

Kramerius VŠ – digitalizované fondy

Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR a Dilia, z. s. a se souhlasem Ochranné organizace autorské a Svazu českých knihkupců a nakladatelů byly pro pedagogy a vědecké pracovníky institucí na úrovni vysokých škol a jejich studenty dočasně zpřístupněny digitalizované fondy Národní knihovny, Moravské zemské knihovny, Národní technické knihovny, Knihovny Akademie věd ČR a Městské knihovny v Praze.

Přístup:

Aktuality, E-zdroje | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bookport, InSimu Patient, Kramerius VŠ a další trialy |