Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Elektronická přihláška k využívání služeb knihoven UK

Využívat služby knihoven UK mohou studující a pracující na UK (s pracovně-právním vztahem) a externí registrovaní uživatelé služeb. Další podmínkou je mít jeden z průkazů UK, který je možné získat v UK Pointu – Informačním, poradenském a sociálním centru. Jakmile máte k dispozici průkaz UK, můžete se zaregistrovat do knihoven UK vyplněním elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy (viz Dokumenty) a s poskytnutím osobních údajů. Před vyplněním elektronické přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo). Po přihlášení přes CAS se Vám zobrazí Vaše aktuální osobní údaje. Pokud Vaše kontaktní údaje nejsou aktuální, je nutné je před udělením souhlasu změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy, je nutné navštívit studijní/personální odd. Vaší fakulty.

Uživatelé s Průkazem externího uživatele UK

Prostřednictvím elektronické přihlášky se mohou registrovat jak interní uživatelé UK (studenti a zaměstnanci), tak i uživatelé z řad veřejnosti, pokud si vyzvedli průkaz externího uživatele UK v některém z výdejních center.

Nelze udělit souhlas? Postupujte následovně

Pokud chybí adresa

Pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy: adresu je nutné změnit v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty). Pro změnu trvalé adresy, je nutné navštívit studijní/personální oddělení Vaší fakulty.

Pro externí uživatele: pro doplnění adresy se obracejte prosíme na správce (admin-alma@cuni.cz), tel. 224 491 291, 224 491 572, 224 491 835; příp. na svou knihovnu.

Pokud chybí e-mail

Pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy: e-mail je nutné přidat v systému WhoIS (sekce Možnosti: Moje osobní a kontaktní údaje > Kontakty).

Pro externí uživatele: pro doplnění e-mailu se obracejte prosíme na správce (admin-alma@cuni.cz), tel. 224 491 291, 224 491 572, 224 491 835; příp. na svou knihovnu.

Pokud chybí vztah

Pokud chybí vztah, znamená to, že v danou chvíli nemáte žádný vztah s UK, i když v minulosti jste nějaký mít mohli (student, zaměstnanec, DPP). Je potřeba zajít do výdejního centra. Získáte vztah externího uživatele.

Pokud chybí průkaz

Pro využívání knihoven UK je nutné si vyzvednout průkaz uživatele UK v některém z výdejních center.


V případě jakýchkoliv problémů a nejasností, prosím kontaktujte správce (admin-alma@cuni.cz).


Jednotná registrace do knihoven UK je spuštěna od 1. 12. 2019.