Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Spouštíme nový rezervační systém Adobe Connect UK

POZOR: změna rezervačního systému konferencí v Adobe Connect Univerzity Karlovy!

V pondělí 15. 6. 2020 bude spuštěn nový automatický rezervační systém.

Všechny rezervace pro termíny videokonferencí od 1. 7. 2020 prosíme provádějte již v novém rezervačním systému.

Pro červnové termíny videokonferencí použijte stávající rezervační formulář.

Důležitá změna: 
Konferenční místnosti pro termíny od 1. 7. 2020 již nevytvářejte v prostředí Adobe Connect, nový rezervační systém místnosti vytváří při procesu rezervace. Pro rezervace nelze použít dříve vytvořené konferenční místnosti.

Stávající rezervační formulář bude plně nahrazen novým automatickým rezervačním systémem 1. 7. 2020.

Návod na vytvoření konferenční místnosti a rezervaci času a kapacity v novém rezervačním systému naleznete na stránkách Centra pro podporu e-learningu.

Aktuality, E-learning | Tagged | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spouštíme nový rezervační systém Adobe Connect UK |

V American Physical Society publikujte letos otevřeně se slevou

V roce 2020, v rámci oslav 50. výročí vydávání Physical Review A, B, C a D, vydavatelství American Physical Society nabízí slevu 50 % z cen APC v těchto časopisech, stejně jako v ostatních hybridních titulech a v Physical Review Letters.

Sleva je platná pro manuskripty vložené do recenzního řízení v kalendářním roce 2020 (mezi 1. lednem a 31. prosincem 2020) a následně přijaté a publikované v některém z uvedených časopisů: PRL; PRA; PRB; PRC; PRD; PRE; PRApplied; PRFluids; PRMaterials.

Pro více informací o dočasné slevě u APS navštivte stránky vydavatele.


Přehled aktuálně dostupných slev na publikování v placených open access časopisech pro autory z Univerzity Karlovy naleznete v samostatné sekci na stránkách Centra pro podporu open science UK.

Aktuality, Open science | Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V American Physical Society publikujte letos otevřeně se slevou |

Vyplňte nám dotazník k potřebám vědců UK v oblasti open access

Sběr dat byl ukončen. Děkujeme všem respondentům, kteří nám dotazník vyplnili. Shrnutí získaných informací bude v průběhu následujících měsíců publikováno na stránkách Centra pro podporu open science.


Centrum pro podporu open science si klade za cíl strategicky rozvíjet agendu publikačního modelu otevřeného přístupu (ang. open access, OA) a tím přiblížit Univerzitu Karlovu dobré praxi významných světových univerzit. Aby aktivity Centra odrážely skutečné potřeby našich vědců, byl připraven dotazník potřeb vědecké komunity v oblasti open access na UK. Jeho účelem je nejen posbírat zpětnou vazbu a popsat publikační chování autorů, ale také zjistit, jaké oblasti agendy open access jsou pro ně klíčové.  

Vyplněním tohoto dotazníku přispějete k rozvoji a implementaci nástrojů podpory otevřeného přístupu k vědeckým informacím (ang. open access, OA) na Univerzitě Karlově. 

Chci vyplnit dotazník OA potřeb vědecké komunity UK

Sběr dat bude probíhat do 14. července 2020.

Data získaná z dotazníku budou využita pro interní analýzu aktuální situace v oblasti open access na UK a pomohou přiblížit činnosti Centra pro podporu open science opravdovým potřebám vědců Univerzity Karlovy. Dotazník je anonymní a získané údaje nebudou spojeny s konkrétní osobou.  

Bližší informace o otevřeném přístupu naleznete na stránkách Centra pro podporu open science.

Dotazy, podněty a připomínky jsou vítány na openaccess@cuni.cz. 

Aktuality, Open science | Tagged , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyplňte nám dotazník k potřebám vědců UK v oblasti open access |

Režim v knihovnách Univerzity Karlovy od 20. 4. 2020

Dle vládou vydaného harmonogramu uvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií se od 20. 4. 2020 opět zpřístupní v omezeném režimu knihovny UK. Konkrétní organizace práce knihoven podléhá rozhodnutí vedení dané fakulty/součásti. Bližší informace o podmínkách poskytování služeb naleznete na stránkách jednotlivých knihoven UK.

Ústřední knihovna doporučuje otevření knihoven UK pro vracení a půjčování knih ve zkráceném režimu. Student, který má v knihovnách UK vyrovnané závazky, si může rezervovat knihy předem prostřednictvím Centrálního katalogu UK. Jakmile pro něj budou knihy připraveny, bude vyzván e-mailem, aby si je v konkrétním termínu vyzvedl. Knihovny UK tak mohou regulovat počet studentů ve svých prostorách. Rezervace z řad veřejnosti nebudou v současné době akceptovány. Studenti, kteří mají neuhrazené poplatky, mohou vyrovnat – ve většině knihoven – závazky bankovním převodem. Díky jednotné registraci uživatelů knihoven UK si může student objednat publikace v libovolné knihovně UK.
Dne 15. 4. 2020 byla tato doporučení ÚK projednána s vedoucími pracovníky knihoven UK a nyní jsou připravovány podmínky pro realizaci omezeného provozu. Menší knihovny UK zavedou minimálně výpůjční služby na základě individuálních žádostí uživatelů.

Nadále platí, že byly všem uživatelům v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 15. května 2020 včetně. V době od 11. března do 15. května 2020 nebude nabíhat zpozdné.

Všechny knihovny UK dále také poskytují online referenční služby, radí a pomáhají s vyhledáváním odborné literatury a na některých fakultách/součástech jsou zapojené do podpory e-learningu.

Přehled knihoven UK, včetně odkazů na webové stránky, jsou k dispozici na webu Ústřední knihovny. Obecné dotazy lze směřovat na e-mailovou adresu ukn@ruk.cuni.cz.

Interní doporučení knihovnám UK

Pro manipulaci s knihami, které byly vráceny v době stavu nouze, je nutné vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, základem je čistá rouška a jednorázové rukavice, knihovníci by se neměli během této práce dotýkat obličeje. Knihovník provede pouze nutnou evidenci vrácení a kniha je uložena do regálu. Po ukončení manipulace s knihami, stejně jako v průběhu jiné práce, je nutné si řádně umýt ruce. Ochranné pomůcky je třeba sundávat tak, aby nedošlo ke kontaktu s exponovanou stranou, jednorázové pomůcky nepoužívat dvakrát a hodit je bezpečně do koše. Zaměstnanci by měli pravidelně dezinfikovat povrchy, jako jsou stolní desky, kliky a klávesnice PC desinfekcí na bázi alkoholu. Místnosti, kde dochází k manipulaci s knihami, by měly být pravidelně a vydatně větrány.​​ Knihy není nutné desinfikovat.

Aktuality | Tagged | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Režim v knihovnách Univerzity Karlovy od 20. 4. 2020 |

Evropská komise radí v boji proti dezinformacím

Ohledně zdraví se šíří nespočet zavádějících a nepravdivých informací a onemocnění COVID-19 není výjimkou. Je proto důležité, abyste aktuální informace o koronavirové nákaze čerpali ze spolehlivých zdrojů.

Jak rozeznat fakta od smyšlenek, radí mj. Evropská komise.

EDIS | Tagged , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropská komise radí v boji proti dezinformacím |