Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Personální identifikátory

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách. Např. Jan Novák; J. Novák; Novák, J. apod.

Jednoznačnou identifikace autora či jeho publikací řeší většina vědeckých a akademických institucí.

Personální identifikátor pomáhá řešit jednoznačné rozlišení autorů a jejich publikací:

  • se stejným jménem nebo změnou příjmení jedné a té samé osoby (např. u autorky po provdání),
  • existenci kulturních rozdílů v pořadí jednotlivých částí jména (např. Javier Ángel Encinas Pena),
  • nekonzistentní používání zkratek (např. Veverka, J.; Veverka, Jan)
  • nebo používání různých znakových sad (např. 天野尚)
  • překlepy, apod.

Databáze Scopus a Web of Science tuto problematiku vyřešily tím, že si vytvořily pro svoji databázi vlastní identifikátor autora. Scopus: Scopus Author ID a Web of Science: ResearcherID. Tyto identifikátory nejsou navzájem kompatibiliní. Identifikátor ORCID umožňuje sdružit všechny identifikátory pod jeden identifikátor: ORCID ID. Identifikátor ORCID spravuje otevřená, nezisková organizace ORCID, bez návazností na velké mezinárodní společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno dne 3. 10. 2016


Chcete se dozvědět více?

Literatura:

1. HAAK, L.L. ORCID: Connecting Researchers and Scholars with their Works. Insights, 11, 2013, vol. 26, no. 3. pp. 239-243 Library and Information Science Abstracts (LISA). ISSN 0953-0460, 0953-0460. DOI http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.103.