Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Paralelní vyhledávač

Paralelní vyhledávač informačních zdrojů Univerzity Karlovy v Praze MetaLib (Ex Libris) nabízí studentům, pedagogům a dalším zaměstnancům UK jednotný přístup k nejdůležitějším informačním zdrojům, které jsou relevantní k jejich oboru a které předplácí univerzita nebo fakulta. Jediným dotazem lze ve vyhledávači paralelně prohledávat mnoho informačních zdrojů současně a získávat sloučené výsledky.

  • Kdo může s bránou pracovat

Bez přihlášení má každý uživatel přístup ke všem připojeným zdrojům, které jsou nabízeny volně. Po přihlášení má uživatel navíc přístup ke zdrojům, ke kterým má platnou licenci fakulta či katedra, ke které uživatel přísluší. Uživatelé se do brány hlásí pomocí čísla studentské či zaměstnanecké karty UK a hesla (viz informace o kartách).

  • Jaké zdroje jsou v bráně k dispozici

V paralelním vyhledávači MetaLib jsou zapojeny vědecké plnotextové databáze (článkové databáze, elektronické archivy vědeckých prací atd.), digitální sbírky, katalogy univerzitních a dalších knihoven, bibliografické databáze a internetové vyhledávače. Aktuální seznam volných i placených informačních zdrojů připojených do brány naleznete zde.