Facebooktwitterrssyoutube
A
A

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Evidence tvůrčí činnosti na UK

Evidence tvůrčí činnosti je v gesci prorektora pro vědeckou činnost a jejím univerzitním metodickým koordinačním pracovištěm je odbor pro vědu a výzkum Rektorátu.

Bliží informace k evidenci tvůrčí činnosti naleznete na stránkách Univerzity Karlovy.