Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Zdrojové systémy

Zdrojovými systémy jsou pro SFX na Univerzitě Karlově takové systémy, kde uživatelé pracují na úrovní záznamu nebo abstraktu dokumentu. SFX server uživatele naviguje na získání dokumentu on-line, eletronickým dodáním dokumentu nebo vypůjčením v knihovnách. Kromě toho SFX k danému dokumentu nabízí další užitečné odkazy, například vygenerování citace, záznam v cenrálním katalogu, referenční služby, impakt faktor aj.

Propojení na SFX UK je zpravidla reprezentováno standardním „tlačítkem SFX“ ve formě ikony   SFX-4-version1-_SFX_54_19  , případně textovým odkazem

 • Citation Linker SFX UK

 • MetaLib – federativní vyhledávač UK

 • DigiTool – digitální repozitář UK

 • Aleph – centrální katalog UK

 • CrossRef

 • SFX JIB

 • EBSCO

 • Proquest

 • CSA Illumina

 • HW Wilson

 • Ulrichsweb

 • Google Scholar

 • Elsevier Science Direct a Scopus

 • ISI Web Of Knowledge

 • Ovid

 • Elsevier Science Direct

 • Chadwyck-Healey – PIO, PAO

 • Pubmed

 • SpringerLink

 • Wiley

 • MEDPILOT

Příklad zobrazení tlačítka SFX v prostředí Ebscohost:

Screen Shot 2015-01-12 at 11.19.19

Příklad zobrazení textového odkazu na SFX v Google Scholar:

Screen Shot 2015-01-12 at 11.24.29