Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

OpenURL

OpenURL je standardizovaná forma URL – NISO standard (Z39.88) – s definovanou strukturou a parametry, která je určena pro přenos informací přímo v URL. Princip fungování je založený na zdrojovém systému, který na základě požadavku vygeneruje OpenURL s dotazovanými hodnotami (název titulu, autor, issn, rok vydání, číslo, stránky aj.) a tu odešle na cílový server, který požadavek vyhodnotí a provede požadovanou operaci. V případě linkovacího serveru systém porovná požadavek se svou znalostní bází a na základě uložených informací zobrazí uživateli aktuální link na plný text dokumentu a další doplňkové služby.

OpenURL je perzistentní a zůstává platná i po změně umístění dotazovaného dokumentu. V knihovnách se využívá primárně ve spojení s linkovacími servery, které uchovávají vždy aktuální informace o dostupnosti elektronických dokumentů.

OpenURL se skládá ze dvou částí, z tzv. „base URL“ (základní adresa dotazovaného serveru) a „query“ (vlastní dotaz).

 

Base URL: http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?

 

Query:

genre=article&issn=00242586&title=Library%20Technology%20Reports&volume=46&issue=7&date=20101001&atitle=Chapter%204%3A%20The%20Future%20of%20OpenURL%20Linking%3A%20Adaptation%20and%20Expansion.&spage=27&sid=EBSCO:a9h

 

Příklady OpenURL

Knihy

S plným textem v elektronické podobě (licencovaný přístup):

Marcum, Deanna B. Development of Digital Libraries : An American Perspective, ISBN 0-313-31478-0

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

S plným textem v elektronické podobě (volně dostupný titul):

Penner, Joyce E. Aviation and the global atmosphere, ISBN 0-521-66300-8

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

Bez plného textu (dostupná pouze tištěná verze):

Legátová, Květa. Želary, ISBN 80-718-5390-9

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

Články

S plným textem v elektronické podobě (licencovaný přístup):

Nanostructure fabrication using block copolymers. Nanotechnology. 2003, vol. 14, issue 10, p. 39-54. ISSN 0957-4484

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

S plným textem v elektronické podobě (volně dostupný titul):

Repetitive firing: a quantitative study of feedback in model encoders. The Journal of general physiolog. 1977, vol. 69, issue 6, p. 815. ISSN 0022-1295

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

Bez plného textu (dostupná pouze tištěná verze)

The biological and metabolic adaptations to 12 months training in elite rowers. International journal of sports medicine. 2003, vol. 24, issue 1, p. 36. ISSN 0172-4622

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

Časopisy

S plným textem v elektronické podobě

Československá psychologie. ISSN 0009-062X

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

Bez plného textu (dostupná pouze tištěná verze)

Computer. ISSN 1210-8790

ExternĂ­ odkaz nabídka služeb SFX

Šablony pro vytvoření perzistentního odkazu:

e-časopis – v odkazu postačí zaměnit identifikátor ISSN

  • http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?sfx.ignore_date_threshold=1&issn=1045-3261

e-kniha – v odkazu postačí zaměnit identifikátor ISSN

  • http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?isbn=80-246-2640-3