Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Portál e-časopisů a e-knih

Portál elektronických časopisů a knih slouží k vyhledávání volně dostupných a předplácených e-časopisů a e-knih dostupných kdekoliv na UK (ať volně, či v rámci placené licence).

Seznam je denně aktualizován a průběžně upravován dle změn v předplácených databázích a službách i s přibývajícími volně dostupnými tituly. Nabízí jednoduchý přístup ke všem dostupným online titulům aktivovaným v centrální bázi SFX.

Screen Shot 2015-05-21 at 14.11.42

Tituly dostupné pouze v rámci určité fakulty jsou zřetelně označeny:

 • „Přístup pouze pro: FF“

Pokud nejste studentem/zaměstnancem jmenované součásti UK, je potřeba se v příslušné fakultní knihovně registrovat jako externí uživatel.

Vyhledávání e-časopisů

Název – vyhledávání dle názvu:

 • Základní nabídka v záložce „Název“ nabízí procházení titulů podle abecedy případně jednoduchým dotazovým polem. Pro zadávání dotazů je využívívaná technologie AJAX, která zajišťuje automatické dokončování dotazu podle aktuálního obsahu databáze

Kategorie – vyhledávání dle kategorie zdroje:

 • Další možností vyhledávání v časopisech je procházení podle kategorií (záložka „Kategorie“). Všechny tituly jsou rozřazeny do 17 základních kategorií a dalších desítek podkategorií, podle rozsáhlosti vědních oborů. U každé z podkategorií je zobrazován aktuální počet titulů, které zahrnuje.

Nalézt – vyhledávání dle poskytovatele:

 • V záložce „Nalézt“ je umístěno základní vyhledávání podle názvu, ISSN a dále podle konkrétního poskytovatele a základních kategorií. Poskytovatelů i kategorií lze vybrat více (klávesa „Ctrl“ nebo „Shift“) a tím například zúžit hledání pouze na volně dostupné zdroje určitého okruhu oborů. Při označení všech poskytovatelů a potvrzení vyhledávání se zobrazí kompletně celé portfolium dostupných časopisů, včetně jejich počtu.

Citation Linker – vyhledávání článků

 • Jedná se o nástroj pro vyhledávání existujících článků na základě známé citace. Do formuláře je nutné uvést minimálně dva údaje (např. ISSN a rok). Platí, že více dat výrazně zpřesňuje nalezení dokumentu.

Vyhledávání e-knih

Vyhledávání dle názvu:

 • Název je doplňován automaticky podle shody s postupně zadávanými klíčovými slovy. Při zadávání klířových slov je vhodné (ale ne nezbytné) respektovat pořadí slov v názvu titulu.

ISBN:

 • Vyhledávání na základě známého identifikátoru. Při zadání 13 místného ISBN je identifikátor automaticky konvertován do 10 místné podoby.

Autora:

 • Vyhledávání na základě jména autora

Poskytovatele:

 • Vyhledávání v kolekcích poskytovatelů (databázích). Lze tak výběr omezit jen na určitého poskytovatele. Např. Karolinum Press apod.

SFX-24-version1-_screen_shot_20140729_at_123921_593_500

Funkce ovládacích prvků

Začíná na:

 • Vyhledánání přesně respektuje pořadí slov v názvu – „název začíná na:“

Obsahuje:

 • Vyhledávání bez ohledu na pořadí slov, lze uvést jakékoliv slovo z názvu, které obsahuje.

Obnovit / smazat:

 • Smazání všech polí ve formuláři

Významy ikonek

………. podrobnější informace o titulu (dostupnost aj.)

………. propojení na nabídku SFX, která zobrazí všechny přidané relevantní služby