Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

bX doporučení

Doporučení bX je specializovaná služba k nabízení dalších příbuzných článků a knih k vyhledaným dokumentům, které by mohly daného uživatele potencionálně zajímat.

 Uživatelé se zájmem o tento dokument se zajímají také o…

Zdrojem dat je přes 2000 knihoven a univerzit po celém světě využívajících systém SFX, ze kterých jsou pravidelně shromaždována a analyzována data o chování uživatelů. Na základě těchto statistik se systém snaží uživateli doporučit typově a tématicky nejbližší dokumenty, které ostatní akademičtí uživatelé v této souvislosti vyhledávají.

bX doporuceni

Službu naleznete ve spodní části standardní nabídky SFX, např.: zde.

Doporučení bX se zobrazuje jen v případě, že jsou nějaká další doporučení evidována, v opačném případě zůstane nabídka skryta.