Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Linkovací server

Na Univerzitě Karlově je dlouhodobě využíván OpenURL linkserver SFX (Ex Libris), který zajišťuje pro všechny studenty a zaměstnance propojení na plné texty dokumentů z bibliografických, indexových, abstraktových databází a z vyhledávacích služeb a také propojení na další relevantní on-line služby prostřednictvím jednotné nabídky knihovních služeb.

logo SFX

Linkovací server v praxi výrazně usnadňuje uživatelům cestu k nalezení plných textů v množství zpřístupňovaných elektronických databází a zdrojů a zajištuje perzistenci odkazů na tyto dokumenty i při případných změnách jejich původního umístění. K plným textům v jediné přehledné nabídce umožňuje využít i doplňkové služby, jako generátory citací, přístup k impakt faktorům, detailním licenčním informacím, vyhledání v dalších externích systémech a další.