Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle (ÚVT UK):

Funkce Jméno Telefon E-mail
Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek +420 224 491 960 jan.polasek@cuni.cz
Organizační otázky, metodologie tvorby kurzů, školení, podpora uživatelů MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. +420 732 164 469 jitka.feberova@ruk.cuni.cz
Podpora uživatelů Martin Feber +420 224 491 960 martin_feber@post.cz
Technický správce Moodle UK pro výuku a hostování kurzů Ing. Petr Kališ +420 606 906 323 petr.kalis@ruk.cuni.cz
Technický správce Moodle UK pro další vzdělávání a MoodleMefanet Mgr. Alexandra Polášková +420 721 754 759 sasapolaskova@dontpanicmarvin.com
Správce serverů ÚVT UK PhDr. Jan Víšek +420 603 279 232 john@cuni.cz

Kontaktní osoby pro Moodle UK – pro výuku na jednotlivých fakultách:

Fakulta Jméno Telefon E-mail Další informace
1. lékařská fakulta Tomáš Nikl tomas.nikl@lf1.cuni.cz
2. lékařská fakulta MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. +420 732 164 469 jitka.feberova@ruk.cuni.cz
3. lékařská fakulta RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. +420 267 102 304 eugen.kvasnak@gmail.com
Farmaceutická fakulta RNDr. Václav Koula vaclav.koula@faf.cuni.cz
Přírodovědecká fakulta Mgr. Helena Ferklová +420 221 951 968 helena.ferklova@natur.cuni.cz více informací o Moodle na PřF UK
Filozofická fakulta Ing. Klement Šťastný +420 221 619 823 klement.stastny@ff.cuni.cz http://moodle.ff.cuni.cz/