Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Publikační činnost ÚK UK

PAVLÍK, Jiří. Úvod semináře a Open Access e-knihy. České e-knihy pro veřejné i odborné knihovny, Knihovna Liberec [online]. 2015. Dostupné z: http://www.slideshare.net/jpavlik88/uvod-open-access-eknihy

PAVLÍK, Jiří. Knihovní aplikace na čtečkách s Android, jednotné přihlašování a on-line registrace v knihovnách. Seminář E-knihy II, Národní technická knihovna [online]. 2015. Dostupné z: http://www.slideshare.net/jpavlik88/knihovni-aplikace-na-cteckach-s-android-jednotne-prihlasovani-a-online-registrace-v-knihovnach

PAVLÍK, Jiří. Úvod semináře, Open Access a Public Domain české e-knihy pro knihovny. Seminář E-knihy I, Národní technická knihovna [online]. 2015. Dostupné z: http://www.slideshare.net/jpavlik88/uvodopenaccess-a-public-domain-ceske-e-knihy-pro-knihovny

PAVLÍK, Jiří. E-knihy pro knihovny na Plzeňsku. Seminář SKIP, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje [online]. 2015. Dostupné z: http://www.slideshare.net/jpavlik88/eknihy-pro-knihovny-na-plzensku

PAVLÍK, Jiří a HÁJKOVÁ, Zuzana. České e-knihy na Inforu 2015. Knihovna plus [online]. 2015, mimořádné číslo. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/informace-a-konference/ceske-e-knihy-na-inforu-2015

PAVLÍK, Jiří. České e-knihy pro knihovny. Čtenář – měsíčník pro knihovny [online]. 2015, roč. 67, č. 6. ISSN 1805-4064. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/6-2015/tema-ceske-e-knihy-pro-knihovny-145-1963.htm

PAVLÍK, Jiří a HÁJKOVÁ, Zuzana. České e-knihy pro knihovny – přehled nabídky, příležitosti díky novinkám v legislativě. Inforum [online]. 2015. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2015/15

HÁJKOVÁ, Zuzana a PAVLÍK, Jiří. České e-knihy pro knihovny, zkušenosti z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Inforum [online]. 2015. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2015/14

PAVLÍK, Jiří a VÁŇOVÁ, Miloslava. Zavádění výpůjček českých e-knih do knihoven. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14230

PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích: užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze. ProInflow: Časopis pro informační vědy. 2014, 6(1). ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/943

BOUDA, Tomáš, HANÁK, Martin , JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra, KŘÍŽ, Jan, KRČÁL, Martin, MACH, Jan, PAVLÍK, Jiří  a POKORNÝ, Antonín. Elektronické knihy v českých knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 74 s. ISBN 978-80-210-6000-5. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/kniha/elektronicke-knihy-v-ceskych-knihovnach

ZACH, Michael. Hot Articles – nejčtenější články z Vašeho oboru. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 4 [cit. 2015-09-21]. urn:nbn:cz:ik-13841. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13841

Publikační činnost – Jitka Feberová