Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Sazebník

Ceník služeb EDIS

Reprografické služby:

Kopírování z tištěných materiálů EDIS

1 str. kopie formátu A4  1,50 Kč

1 str. kopie formátu A4 oboustranná  2,- Kč

Kopírování z mikrofiší EDIS

1 str. kopie formátu A4  3,- Kč

 

Rešeršní služby:

Zpracování rešerše

100 Kč za každou započatou hodinu práce rešeršéra

Tisk výstupu

1 str. formátu A4  1,50 Kč

Výstup na CD ROM

10,- Kč za nosič