Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Informační fondy EDIS UK

Knižní fond

Knižní fond – báze dat ECLIB – pokrývá svým obsahem následující tematické okruhy:

 1. BIBLIOGRAPHIC  WORKS – GUIDES – REFERENCE  WORKS
 2. EUROPEAN  COMMUNITY – INSTITUTIONAL  DEVELOPMENTS
 3. PEOPLE  and POLITICS
 4. THE  BUDGET – FINANCING  THE  UNION
 5. ECONOMIC  and  MONETARY  POLICY
 6. SINGLE  MARKET – COMPETITION
 7. BUSINESS – INDUSTRY – TRADE
 8. EMPLOYMENT – LABOUR  MARKET
 9. SOCIAL  POLICY –  SOCIAL  ISSUES
 10. STRUCTURAL  POLICIES – REGIONAL  POLICY – THE  REGION  OF  EUROPE
 11. ENVIRONMENT
 12. CONSUMER  AFFAIRS
 13. AGRICULTURE – FISCHERIES – FORESTRY
 14. TRANSPORT – COMMUNICATIONS – TOURISM
 15. ENERGY
 16. R+ D – SCIENCE  and  TECHNOLOGY
 17. EDUCATION – TRAINING – CULTURE
 18. EXTERNAL  RELATIONS
 19. LAW

Fond periodik

Fond periodik – báze dat ECPER – obsahuje téměř 300 titulů časopisů a seriálových publikací, které jsou výběrově excerpovány a významné články zpracovávány v bázi dat ECART.

Fond dokumentů

Fond dokumentů – báze dat ECDOC – zahrnuje dokumenty Evropské komise, dokumenty Ekonomického a sociálního výboru a dokumenty Výboru regionů.

Mikrofiše

Speciální sbírka mikrofiší obsahuje soubor právních předpisů publikovaných v časopise Official Journal of the European Communities – řadě L, informace institucí EU publikované v řadě C tohoto periodika od roku 1952 do konce roku 1999, zprávy Evropského parlamentu od roku 1990 do roku 1997, dokumenty Evropské komise za léta 1983 – 1990 a názory a zprávy Ekonomického a sociálního výboru za léta 1984 – 1990.

Fondy na CD

Kromě interních bází dat tvoří informační fondy EDIS též externí báze dat na CD-ROM:

 • Official Journal of the European Communities řada L a C (od roku 1998)
 • EUROSTAT Electronic Library (od roku 2001)
 • Debates of the European Parliament (od roku 1999)