Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Služby EDIS

Knihovnicko bibliografické služby

Prezenční zpřístupňování primárních a sekundárních informačních pramenů spojené s rozsáhlou poradenskou činností. Pro účely předmětového vyhledávání jsou záznamy indexovány českými deskriptory tezauru EUROVOC, vyvinutého Evropským parlamentem a Úřadem pro oficiální publikace Evropských společenství v Lucemburku. Systematické uspořádání se opírá o třídění doporučované Evropskou informační asociací.

Orientaci jak v monografiích tak periodické literatuře umožňuje knihovní systém ALEPH (vyžaduje přihlášení).

Prohlížení materiálů EDIS prostřednictvím Centrálního katalogu UK.

Návštěvníci knihovny mají možnost sledovat materiály a dokumenty Evropské unie také na internetu.

Přehled informačních fondů EDIS.

 

Rešeršní služby

Ze všech interních bází dat jsou pořizovány jednorázové i průběžné rešerše. Zájemci o legislativu Evropských společenství si mohou objednat retrospektivní rešerše. EDIS rovněž zabezpečuje průběžné sledování této legislativy, jak ve stadiu návrhů, tak i schválených právních předpisů prostřednictvím portálu EUR-LEX podle nejrůznějších uživatelských profilů. Rešeršní služba je zpoplatněna.

 

Konzultační služby

EDIS slouží jako konzultační, metodické a výukové centrum, zejména pokud jde o zdroje informací, pořádání informací v EU (tezaury, klasifikační systémy) apod.

 

Referenční služby

Zodpovídání dotazů týkajících se faktografických údajů z oblasti evropské integrace a z domácích i zahraničních informačních zdrojů s tímto zaměřením.

 

Reprografické služby

Placené pořizování kopií z tištěných materiálů, mikrofiší a Internetu. Reprografické služby se poskytují pouze z materiálů a mikrofiší fondu EDIS. Ceník.

 

Studovna

Otevírací hodiny, výpůjční řád a další informace o službách souvisejích se studovnou naleznete v samostatném článku.

 

Kurzy

EDIS nabízí sadu kurzů jak pro studenty (i v rámci Univerzity třetího věku) i pro širokou veřejnost. Aktuální nabídka kurzů.

 

Nástroj EU-navigátor

Pro vaši orientaci v organizacích a aktivitách Evropské unie slouží nástroj EU-navigátor provozovaný EDIS.

 

Nástroj Záložky EU

Doplnění Euro-navigátoru: průběžně aktualizovaná sada online informačních zdrojů EU, které jsou pro vaši orientaci krátce okomentovány a setříděny pomocí klíčových slov.