Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

Kurzy

Nabízíme kurzy pro širokou veřejnost v rámci programů celoživotního vzdělávání (zejména Univerzity třetího věku). Zaujme-li vás některý z uvedených kurzů, neváhejte nás kontaktovat.

Zpráva z události Den celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Slavnostní zakončení kurzů akademického roku 2016/2017.

 

Přehled kurzů

Aktivita seniorů v EU: Senioři a informační společnost; senioři a duševní zdraví (2 semestrální kurz)

Duchovnost v každodennosti (1 semestr, zimní i letní semestr)

Já – unijní Evropan

Přístup k informacím o EU (seminář, 2×6 hodin)

Senioři a kompetence – senioři a funkční gramotnost (1 semestr)

Senioři a kompetence – senioři a funkční gramotnost II (1 semestr)

Toulky italskou frontou aneb po stopách našich předků za první světové války

Vybrané kapitoly z dějin divadla