Facebooktwittergoogle_plusrss
A
A

Knihovna Univerzity Karlovy

EU-navigátor

UK-6046-version1-_logo_vlajka_eu_149_83

Konsolidované znění smlouvy o Evropské unii

Projev o stavu Unie (2016)

Evropská unie – cesta k Unii

 • základní přehled geneze EU
Evropská unie – instituce

 • přehled institucí EU (Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie a Výbor stálých zástupců Coreper, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr)
Evropská unie – orgány

 • přehled orgánů EU:
  • Specializované subjekty: Evropský veřejný ochránce práv; Evropský inspektor ochrany údajů.
  • Poradní orgány Evropské unie: Evropský hospodářský a sociální výbor (EESC = EHSV); Výbor regionů (CR = VR).
  • Finanční orgány Evropské unie: Evropská investiční banka; Evropská centrální banka; Investiční fond – EIF.
  • Interinstitucionální orgány: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství; Evropský úřad pro výběr personálu; Evropská správní škola.
  • Agentury Evropské unie.
Evropská komise

 • členové EK
 • přehled Generálních ředitelství
Evropská komise – instituce řízené Evropskou komisí

 • přehled institucí řízených Komisí: Eurostat, Eurobarometr…
Evropská unie – činnost

 • přehled tzv. „politik“ EU
Legislativa Evropské unie

 • Portál EUR-Lex umožňuje přímý bezplatný přístup k právu EU.
 • Portál e-Justice.
10 našich práv v EU
Knihovna

 • Ústřední knihovna Evropské komise
 • Europeana
Úřad pro úřední tisky (EU Bookshop), Archiv EU

 • vydavatelství, archivace úředních dokumentů
Elektronické informační zdroje
Europe Direct Contact Centre – EDCC

 • všeobecné informace o záležitostech EU

 Vzdělávání, kultura, věda aj.

 • vzdělávání a mládež

 • kultura, sport

 • věda a výzkum

 • science at the service of Europe

 • životní prostředí

 • projekty

 • evropská energetická politika

 • informační společnost

Granty a projekty
Evropský rok občanů 2013 (průběžně aktualizováno)
ČR a EU

 • stručný průvodce informačními a poradenskými sítěmi

Adresář zajímavých e-zdrojů k tématice EU

 • zajímavé internetové stránky přibližující další orientaci v evropských záležitostech